16 de desembre 2010

Propostes en matèria de gestió del Trànsit

Demà divendres el RACC te previst presentar l'informe EURONRAP d'enguany. Previsiblement tronarem a parlar de trams perillosos, males senyalitzacions, alt index de sinistralitat dels motoristes i distraccions i alcoholèmies com a principal causa d'accidents. Novament parlarem dels ciclistes, els vianants i tot
s els agents que participen en l'entramat anomenat trànsit.

Abans de la publicació de l'informe i, sobre tot, abans que'l futur president de la Generalitat desvetlli qui serà el proper Conseller de Política Territorial, encarregat de carr
eteres, ports i trens, (entre d'altres coses), i qui serà el nou director General de Trànsit. M'agradaria donar 4 pinzellades, modestes, de quins són, al meu enten
dre algunes de les feines importants
que s'haurien de comenta a resoldre en aquesta propera legislatura:

1. Coordinació entre les diferents administracions titulars de carreteres alhora de senyalitzar i mantenir una via. Aquesta hauria de ser una mesura a nivell Europeu però si ni aquí som capaços de posar-nos d'accord imagineu-vos a nivell d'Europa. No pot ser que cada administració mantingui, i senyalitzi de manera diferent una circumstància viària. Això crea desorientació i desinformació al conductor.
2. Reglamentació dels ciclistes. Es evident i Aixa ho considera la pròpia administració, que la bicicleta és un vehicle utilitzat per transport i oci indistintament. Per tant si és un vehicle s'ha de definir la seva conducta. S'ha de definir la seva utilització i se l'ha de tractar amb igualtat a la resta. Per tant no hauria de poder circular per qualsevol via de comunicació un vehicle que no estigués matriculat. Que el seu conductor anés degudament documentat i que dues la preceptiva assegurança d'accid
ent. Apartir d'aquí, crec que s'ha de fer algunes pr
oves pilots en petites carreteres de convivència entre bicicleta i la resta de vehicles. Però s'ha d'ordenar ineludiblement, la circulació d'aquests vehicles per poblacions i carreteres.

3. S'ha d'estudiar la possibilitat que la distribució de mercaderies pel país, la gran distribució, surti, tant com es pugui, de les carreteres i s'incorpori al tràfic ferroviari. Les nits han d'utilitzar-se per fer servir línies ja existents i s'han de crear petites plataformes estratègiques d'intercanvi de mercaderies per tot el país. Estudiar la possibilitat que'l transport pesat es faci de nit, si cal bonificant les autopistes.
4. Planificar la construcció de noves línies de transport de mercaderies i persones amb vehicles sobre vies. No trens. Qui sap si adaptar el tramvia de Barcelona a trajectes interurbans de Catalunya. Per exemple: recuperar l'antiga via de tren, ja desapareguda, Manresa-Berga i ampliar-la fins a La Pobla de l'Illet amb aquest nou transpor
t.... I moltes més línies.

5. Estudiar la utilització de transport fluvial de mercaderies per la costa catalana

Bé podríem seguir. Són només propostes, n'hi ha més, però ja les anirem explicant, si és oportú al llarg de les properes setmanes.

15 de desembre 2010

Horitzontalitat mediambiental


Des que l'encara candidat Artur Mas va anunciar que suprimiria la Conselleria de Medi Ambient hi ha hagut col.lectius que han vist la mesura com un pas enrere en la conquesta de la sostenibilitat i l'equilibri entre aprofitament de recursos naturals i la salvaguarda de l'entorn. Fins avui no he trobat la mesura desafortunada, bàsicament per dos motius:

1er. Perquè no he vist cap indici que em faci pensar que les coses aniran massa diferents de com anaven ara. Sempre s'ha dit que era una redistribució de tasques no una inhibició de responsabilitats.

2on. Perquè crec que la consciència ambientalista ha de ser en totes i cada una de les conselleries. Educant en el respecte en el medi-ambient, planificant polítiques d'habitatge sostenibles, dibuixant infraestructures integrades en l'entorn i amb el menor impacte ambiental, afavorint les empreses netes. Promovent els llocs de treballs lligats a les tecnologies verdes, etc...

Tot fins aquest migdia que escoltant una entrevista amb Ramon Espadaler (UDC), ha afirmat que: "el que no s'enten es com podien estar juntes dues Conselleries com Medi-ambient i Habitatge. Això no passa enlloc del món", ha afirmat.

Malament!! Espero que l'Artur Mas ho tingui més clar que'l senyor Espadaler. És absolutament lògic pensar que en el país del totxo. On s'ha construït el que s'ha volgut i mes. On s'han destrossat autèntics paradisos naturals. On no hi ha un pam de costa sense cases, on s'ha trinxat tot el trinxable per fer urbanitzacions, es relacioni el Medi-ambient i l'habitatge. És una bona mesura per intentar aturar la depredació de l'entorn natural i fer planificacions sostenibles. Altra cosa és que hagi funcionat però la idea, inicialment, era més que encertada.

Espero que'l futur president tingui les coses més clares que'l senyor Espadaler perquè si no potser si que'l desengany serà monumental.

Ah!! Per cert i posats a recol.locar fragments de l'administració: Perquè no recol.loquem l'Agència Catalana de l'Aigua a una Conselleria que tingui calers? Mes que res perquè faci alguna cosa amb els rials, les rieres, les depuradores, les aigües residuals... vaja que tingui un duro per fer algo i que no siguin els ajuntaments els que acabin pringant.... Com sempre. Això si que seria històric.